Add tovább


A XX. századi én-elbeszélés (Kosztolányi – Esti Kornél, Krudy – Szindbád)

Az  én-elbeszélés  jellemzője, hogy az elbeszélő egyes szám első személyben átélője a cselekménynek. A szerző szereplőként jelenik meg a...
Részletek

A vándorlás, az út toposza Arany János költészetében

1. Arany János kulcsszavakban Nagyszalonta, Debrecen, Ercsey Julianna, Nagykőrös, Petőfi, Budapest 1850-től a líra a domináns – törté...
Részletek

A szimbolizmus és irányzatai a művészetekben

A századvég művészetét, mint korstílust többféle névvel is illetik: szimbolizmus, szecesszió, dekadencia. Azonban csak a szimbolizmus el...
Részletek

A szereplők viszonya és jellemzése Madách Imre: Az ember tragédiája című művében

Madách, Az ember tragédiája című művében három főszereplőt ismerhetünk meg különböző korokban, és helyszíneken-  Ádámot, Évát és Lucifer...
Részletek

A szereplők jellemzése a Rómeó és Júliában

JÚLIA, a kamaszhősnő A színházi gyakorlatban a drámai szende -naiva – játssza, noha jellemének meghatározója nem a szende naivitás, in...
Részletek

A személyes és a közösségi emlékezet József Attila költészetében

József Attila 1905-ben született Budapest külvárosában. Apja 1908-ban Romániába emigrált. 1910-12 között Öcsödre került nevelőszülőkhöz,...
Részletek