Csatlakozz hozzánk

Breaking News

A MASZRE felhívása

A MASZRE (Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete) felhívja a szak- és szépirodalmi szerzőket és jogutódaikat (reprográfiai jogosultakat), hogy személyes adataik közlésével és a 2013-ben megjelent műveik bejelentésével járuljanak hozzá az Egyesület reprográfiai közös jogkezelésre vonatkozó feladatainak maradéktalan teljesítéséhez, a jogosultaknak és műveiknek nyilvántartásba vételéhez, a jogdíj felosztásához és kifizetéséhez.

Az Egyesület Felosztási Szabályzata értelmében minden szerző és jogutód (természetes személy) jogosult jogdíjra, aki a tárgyévben, papíralapú könyvben vagy folyóiratban Magyarországon megjelent művét a következő naptári év március 31-ig bejelenti.

A kitöltendő műbejelentő megtalálható a www.maszre.hu oldalon, a Műbejelentés címszó alatt.

A visszaérkezett adatok alapján az Egyesület a jogosultak részére további tájékoztatást közvetlenül postai úton, telefonon, illetve az Egyesület honlapján (www.maszre.hu) keresztül ad.

A reprográfiai jogosultak személyes adatainak nyilvántartására és kezelésére kizárólag a művek és a jogosultak összekapcsolása és a jogdíj felosztása körében kerül sor, az Egyesület betartja az adatvédelemre, illetve az adatok kezelésére vonatkozó hatályos törvényi rendelkezéseket.

Felhívás a kiadói reprográfiai jogdíj megállapítására

A MASZRE Felosztási Szabályzata értelmében reprográfiai jogdíjban részesülhetnek fogyasztói árú éves forgalmuk alapján azok a könyvkiadók, amelyek 2013-ban tudományos és szakkönyveket, felsőoktatásban használatos kiadványokat, lexikonokat és szótárakat, szépirodalmi, valamint gyermek- és ifjúsági műveket jelentettek meg.

A jogdíj megállapításához azt kérjük, hogy legkésőbb 2014. március 31-ig Egyesületünkhöz szíveskedjenek kitöltve eljuttatni a kérdőívet, amely letölthető a www.maszre.hu oldalról, a Jogdíjmegállapítás linkről.

MASZRE Vezetősége
1073 Budapest, Kertész u. 41.
Telefon: 343-2537