Réti Péter: Marcsa és a Manók

Egy tündérlány mesét mond Réti G. Péter pennáján keresztül. Mesét mond három generációnak. A gyereknek és a szülőnek. A szülőnek és a nagyapának. A nagyapának és az unokáknak. 

A könyv megrendelhető: rendeles@polusonline.com
Ára: 1000 forint

Meséket mond, de nem féltétel nélkülieket. Nem tartalmatlan sallangokat, hanem oktató meséket, néhol drámaiságával, néhol parodisztikus humorával, melyek az életre való nevelést és oktatást rejtik magukban.
És ezek a mesék nemcsak nevelési szándékkal állnak a prózaiság strázsáján, hanem társadalom kritikaként is „pro et contra” mérlegelve a könyvben felsorakoztatott eszméket és eszmék közötti különbségeket.
A novellák szereplői egytől egyig reális személyek, fiktív esetenként átnevesített, „átállatiasított”, „átmanósított”, karakterekbe bújtatva, melyek a társadalmi különbözőségekre a saját reál életük megtapasztalásán keresztül hívják fel az olvasók figyelmét.
A mesék, novellák négy, külön kategorizálható témakört ölelnek fel. Az egyszerű harcsa mesétől, a teljes szocreál társadalomkritikáig vezet a könyv. Attól, ahogy egy kis harcsa megtanulja kezelni a körülötte zajló szegregációs folyamatokat (a horogra akadást is beleértve), addig, amikor a rendszerváltozás csak gengszterváltozási folyamatokat eredményez és a tankok hatalmát felváltja a bankok diktatórikus oligarchiája.
Nem kell meglepődni azon, hogy ez a könyv négy generációnak szól. Hiszen Harcsa Marcsa meséi teljesen leköti a gyerekek figyelmét, míg a három gonosz kis-manó története szókimondóan, sok-sok humorral köti le az apuka vagy az anyuka figyelmét. Persze ezekre a mesékre kénytelenek vagyunk felrakni a plusz tizennyolcas karikát.
A történelmi novellák, avagy kis-regények, mint ennek a könyvnek harmadik alappillérei gondosan összeszedett színpadi művek is lehetnek, ami nem csoda hiszen a szerző számos színpadi művet, köztük magyar uralkodókról szóló történelmi drámákat írt.
A negyedik pillér, a nagyapa meséje már nem pusztán élettörténet, hanem kemény társadalomkritika is. Rendszerváltásunk társadalomkritikája, amely megmutatja a valóságot. Amikor a gyárak helyett egyszerű családi villák (várak), míg a gépműhely helyett diszkók nőnek, a kapitalizmus gazdaságfejlesztő magjának elhintéséből.
De ugyanakkor bemutatja a züllésnek indult, kocsma köré centralizálódott, elkeseredett munkásréteget is, akik között ugyanúgy megtaláljuk az önjelölt prókátorokat mint a holnap lehetőségeit kereső, ideológiákat háttérbe toló kétkezű munkást is.  
Bencze Attila
sorozatszerkesztő
A könyv megrendelhető: rendeles@polusonline.com
Ára: 1000 forint  

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések