Csatlakozz hozzánk

Breaking News

1831-ben jelent meg Széchenyi Világ című műve

1831 Július 9. Megjelent gróf Széchenyi István Világ című műve, amelyben Dessewffy Józsefnek a Hitel-re írott ellenérveire válaszolt.

Hogy küzdelmeiben Széchenyi magát és az országát is nagyon egyedül érezte az bizonyos. Az egyedüllét érzete ma sem ismeretlen, történelme folyamán a magyar ezt nagyon sokszor érezte, "bőrén tapasztalta". Tudta ő is, hogy a magunk erejéből építhetjük csak fel a nemzet jövőjét. "... senki a tágos világon rajtunk segíteni nem fog, ha értelmi súlyunk s férfiúi tenyerink nem; s így az értelmi súlyt, mely megint Nemzetiségünket nemesíteni s emelni fogja, jobban-jobban kifejteni s a hazánkban lévő számos henye kezet egyesítni; szóval: a nemzeti tétek rugósságát, vagy a közlelket felébreszteni, az amit akarunk." (Világ, 327-328, vagy egy más megnyilatkozásban: "... nemzetnek erénye s felsőbbsége csak annyiban van, amennyiben lehető legtöbb tagja ugyancsak betölti saját helyét férfiúlag és szeplőtlen."

Széchenyi István az ország legjelentősebb birtokosaként a liberális nemesi mozgalmak elindítója volt a reformkorban. Egész életét, munkásságát a haladás eszméinek rendelte alá, küzdött az ország polgárosodásáért, a gazdasági előrehaladásért. A 48-as első felelős magyar kormányban a közmunka és közlekedésügyi miniszter tisztét töltötte be.
Államférfi és politikai író, a politikájának lényegét megfogalmazó Hitel (1830), Világ (1831) és Stádium (1833) c. művei a magyar politikai irodalom legjelentősebb alkotásai. Gazdasági fejlődésünk meggyorsítására gyárakat létesített, megszervezte a Lánchíd építését, a Duna szabályozását, megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát.

Nincsenek megjegyzések